Άρθρα

Άρθρο στις Ψυχολογικές Γνώμες

Η ΕΣΥΟΜ συμμετέχει, με άρθρο για τη «Συμβουλευτική Ομηλίκων» στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ψυχολογικές Γνώμες» που εκδίδεται σε διμινιαία περίπου βάση ...
Περισσότερα

Έκδοση βιβλίου «Συμβουλευτική Ομηλίκων στην εκπαίδευση»

Έκδοση βιβλίου «Συμβουλευτική Ομηλίκων στην εκπαίδευση» (επιμ. Μαλικικώση- Λοΐζου, Εκδόσεις: Πεδίο) ...
Περισσότερα