ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο

Η Ε.ΣΥ.ΟΜ σε συνεργασία με το ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ διοργανώνει σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς & υποστήριξη Δικτύου «ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ»

“ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα στο σχολείο”

Διάρκειας: 101 διδακτικών ωρών

Άνοιξη/Φθινόπωρο 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ