Ημερίδα 20 χρόνια ΣΥΚΕΟΜ

20 χρόνια ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων (ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ.), Τμήμα Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) Πανεπιστήμιο Αθηνών &
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων  (Ε.ΣΥ.ΟΜ.)

Εφαρμογές Συμβουλευτικής Ομηλίκων – Ομοτίμων