5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Συμμετοχή της ΕΣΥΟΜ, με συμπόσιο, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) «Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις, μελλοντικοί προσανατολισμού» που έλαβε χώρα στις 6-9 Νοεμβρίου στη Πάτρα.

www.counsellingpsychology2014.gr

Βιβλίο περιλήψεων

Περιλήψεις_ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ