Άρθρο στις Ψυχολογικές Γνώμες

Η ΕΣΥΟΜ συμμετέχει, με άρθρο για τη «Συμβουλευτική Ομηλίκων» στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ψυχολογικές Γνώμες» που εκδίδεται σε διμινιαία περίπου βάση από την ψυχολόγο Έρα Μουλάκη και περιλαμβάνει θέματα ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας,…

Continue Reading Άρθρο στις Ψυχολογικές Γνώμες