Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο: Συμβουλευτική Στήριξη Ομηλίκων

Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο: Συμβουλευτική Στήριξη Ομηλίκων

2 & 3 Μαίου 2014 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων (ΕΣΥΟΜ) και το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΥΚΕΟΜ) σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, διοργανώνει Διημερίδα στις 2 & 3 Μαίου 2014 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με θέμα Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο: Συμβουλευτική Στήριξη Ομηλίκων.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων λειτουργεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία από το 1995 υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας κας Μαρίας Μαλικιώση-Λοίζου. Πρόκειται για μία δράση στην οποία έχουν εμπλακεί δεκάδες φοιτητές στα 19 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου που στόχο έχει τη στήριξη των φοιτητών από τους ίδιους τους συμφοιτητές τους. Τα οφέλη όλης αυτής της προσπάθειας τόσο για τους φοιτητές συμβουλευόμενους όσο και για τους συμβούλους ομηλίκους ήταν πολλαπλά.

Με βάση την εμπειρία του ΣΥΚΕΟΜ ιδρύθηκε πρόσφατα, μία Επιστημονική Εταιρεία που στόχο έχει να συμβάλει στην ενδυνάμωση και εξάπλωση της Συμβουλευτικής Ομηλίκων και σε άλλα πλαίσια και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων (ΕΣΥΟΜ).

Τα εργαστήρια συντονίζουν επαγγελματίες και εθελοντές με μακρά εμπειρία σε εφαρμογές της στη Συμβουλευτική Ομηλίκων είτε σε εκπαιδευτικά πλαίσια είτε σε δομές ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα παρουσιαστούν:

Εμπειρίες από πρακτικές διαμεσολάβησης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Συμβουλευτική Ομηλίκων μέσω διαδικτύου σε φοιτητικό πληθυσμό
Ομάδες αυτοβοήθειας για άτομα με συναισθηματικές διαταραχές
Ομάδες αυτοβοήθειας για θέματα χρήσης ουσιών
Πώς «στήνεται» ένα Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων;
Η συμβουλευτική ομηλίκων στην προσχολική αγωγή κ.α

Για την εγγραφή σας στα εργαστήρια παρακαλώ να προβείτε στην προεγγραφή και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας εδώ.

Σε μία προσπάθεια να “ακουστούν” τα οφέλη της Συμβουλευτικής Ομηλίκων και οι πολλαπλές δυνατότητες που δίνονται μέσω αυτής, οργανώνουμε αυτή τη Διημερίδα καλώντας από διάφορους χώρους ανθρώπους που ασχολούνται με ποικίλες εφαρμογές της. Η Διημερίδα έχει σχεδιαστεί με έμφαση σε παρουσιάσεις μέσω εργαστηρίων 20-30 ατόμων, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία για πιο ουσιαστικές πρακτικές γνώσεις και βιωματική εμπειρία.

Με ομιλίες και παρεμβάσεις συμμετέχουν:

Γιοβαζολιάς Άκης, Επίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ

Θεμελή Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ

Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, τ. Διευθύντρια Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος ΕΣΥΟΜ

Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος ΕΣΥΟΜ

Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Υπεύθυνη Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κόστος συμμετοχής: 30 Ευρώ, 20 Ευρώ για φοιτητές

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση της Διημερίδας
Φάκελο με το πρόγραμμα της διημερίδας
Συμμετοχή σας σε τρία διαφορετικά εργαστήρια
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Διαλείμματα καφέ
Για πληροφορίες, εγγραφές απευθύνεστε στο mail: info@esyom.gr