«Διαμεσολάβηση και ειρηνική διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου: Όραμα ή ουτοπία;»

6 Μαίου 2015

Βιωματικό σεμινάριο 5 διδακτικών ωρών που απευθύνθηκε σε
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα: «Διαμεσολάβηση
και ειρηνική διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου: Όραμα ή
ουτοπία;» που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Πειραματικό Λύκειο Αμπελοκήπων,
στις 6 Μαΐου 2015 σε συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής
Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ) και του  ΣΣΝ (Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων)  Α
Αθήνας.